/       /       /       /    Інформаційні технології у видобутку і транспортуванні нафти і газу (Факультет ІТМ)

Інформаційні технології у видобутку і транспортуванні нафти і газу (Факультет ІТМ)Назва університету: Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ)
Назва факультету: Факультет інформаційно-аналітичних технологій та менеджменту (ІТМ)
та назва спеціальності: 124 Системний аналіз
Назва спеціалізації: Інформаційні технології у видобутку і транспортуванні нафти і газу

Короткий опис спеціалізації  Інформаційні технології у видобутку і транспортуванні нафти і газу:
Інформаційні технології є необхідною складовою успішного розвитку найважливіших галузей виробництва, зокрема, нафтової та газової промисловості. Використання інформаційних технологій обумовлено необхідністю проводити моніторинг виробничих бізнес-процесів; приймати стратегічні рішення щодо планування та оптимізації виробництва, керування даними, запасами та коштами; автоматизації всіх видів робіт, пов’язаних з розробкою нафто- та газових родовищ, видобуванням та транспортуванням нафти та природного газу.

Випускники спеціалізації Інформаційні технології у видобутку і транспортуванні нафти і газу є фахівцями з розробки та використання інформаційних технологій у нафтовій та газовій промисловості.

Студенти спеціалізації Інформаційні технології у видобутку і транспортуванні нафти і газу отримують глибокі знання з фундаментальних та прикладних математичних дисциплін, з використання програмного забезпечення та інформаційних технологій в галузі професіональної діяльності за обраною спеціалізацією.

Вміння і компетенції, якими буде володіти бакалавр за напрямом підготовки Інформаційні технології у видобутку і транспортуванні нафти і газу:
1. Розробка математичних моделей технологічних елементів та виробничих процесів нафтогазового комплексу;
2. Використання прикладного програмного забезпечення у галузі професійної діяльності, володіння методами збору, зберігання та обробки інформації;
3. Створення спеціалізованого прикладного програмного забезпечення у галузі професійної діяльності із застосуванням математичних методів та сучасних інформаційних технологій;
4. Розробка та експлуатація спеціального програмного забезпечення тренажерів диспетчерських служб управління технічними процесами видобутку, підготовки, транспорту і розподілу вуглеводневої сировини.

Випускник за напрямом підготовки Інформаційні технології у видобутку і транспортуванні нафти і газу може працювати в області інформаційних технологій та займати первинні посади:
3119 Стажист-дослідник
3121 Фахівець з інформаційних технологій
3121 Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
2433 Професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу
2433.1 Науковий співробітник (інформаційна аналітика)

Поділитися записом Інформаційні технології у видобутку і транспортуванні нафти і газу (Факультет ІТМ) у соцмережах:


Вас може зацікавити

Економічна кібернетика (Факультет ІТМ)
Економічна кібернетика (Факультет ІТМ)
Консолідована інформація (Факультет ІТМ)
Консолідована інформація (Факультет ІТМ)
Системний аналіз (Факультет ІТМ)
Системний аналіз (Факультет ІТМ)
Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології добування нафти і газу (Факультет АКТ)
Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології добування нафти і газу (Факультет АКТ)

ФакультетиВідгуки та пропозиції