/       /       /       /    Інформаційні технології у видобутку і транспортуванні нафти і газу (Факультет ІТМ)

Інформаційні технології у видобутку і транспортуванні нафти і газу (Факультет ІТМ)Назва університету: Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ)
Назва факультету: Факультет інформаційно-аналітичних технологій та менеджменту (ІТМ)
та назва спеціальності: 124 Системний аналіз
Назва спеціалізації: Інформаційні технології у видобутку і транспортуванні нафти і газу

Короткий опис спеціалізації  Інформаційні технології у видобутку і транспортуванні нафти і газу:
Інформаційні технології є необхідною складовою успішного розвитку найважливіших галузей виробництва, зокрема, нафтової та газової промисловості. Використання інформаційних технологій обумовлено необхідністю проводити моніторинг виробничих бізнес-процесів; приймати стратегічні рішення щодо планування та оптимізації виробництва, керування даними, запасами та коштами; автоматизації всіх видів робіт, пов’язаних з розробкою нафто- та газових родовищ, видобуванням та транспортуванням нафти та природного газу.

Випускники спеціалізації Інформаційні технології у видобутку і транспортуванні нафти і газу є фахівцями з розробки та використання інформаційних технологій у нафтовій та газовій промисловості.

Студенти спеціалізації Інформаційні технології у видобутку і транспортуванні нафти і газу отримують глибокі знання з фундаментальних та прикладних математичних дисциплін, з використання програмного забезпечення та інформаційних технологій в галузі професіональної діяльності за обраною спеціалізацією.

Вміння і компетенції, якими буде володіти бакалавр за напрямом підготовки Інформаційні технології у видобутку і транспортуванні нафти і газу:
1. Розробка математичних моделей технологічних елементів та виробничих процесів нафтогазового комплексу;
2. Використання прикладного програмного забезпечення у галузі професійної діяльності, володіння методами збору, зберігання та обробки інформації;
3. Створення спеціалізованого прикладного програмного забезпечення у галузі професійної діяльності із застосуванням математичних методів та сучасних інформаційних технологій;
4. Розробка та експлуатація спеціального програмного забезпечення тренажерів диспетчерських служб управління технічними процесами видобутку, підготовки, транспорту і розподілу вуглеводневої сировини.

Випускник за напрямом підготовки Інформаційні технології у видобутку і транспортуванні нафти і газу може працювати в області інформаційних технологій та займати первинні посади:
3119 Стажист-дослідник
3121 Фахівець з інформаційних технологій
3121 Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
2433 Професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу
2433.1 Науковий співробітник (інформаційна аналітика)

Поділитися записом Інформаційні технології у видобутку і транспортуванні нафти і газу (Факультет ІТМ) у соцмережах:


Товари за зниженою вартістю


Вас може зацікавити

Економічна кібернетика (Факультет ІТМ)
Економічна кібернетика (Факультет ІТМ)
Консолідована інформація (Факультет ІТМ)
Консолідована інформація (Факультет ІТМ)
Системний аналіз (Факультет ІТМ)
Системний аналіз (Факультет ІТМ)
Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології добування нафти і газу (Факультет АКТ)
Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології добування нафти і газу (Факультет АКТ)

ФакультетиВідгуки та пропозиції