Системний аналіз (Факультет ІТМ)Назва університету: Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ)
Назва факультету: Факультет інформаційно-аналітичних технологій та менеджменту (ІТМ)
та назва спеціальності: 124 Системний аналіз
Назва спеціалізації : Системний аналіз

Короткий опис спеціалізації  Системний аналіз:
Випускники спеціалізації "Системний аналіз" є фахівцями в розробці інформаційних технологій, інформаційних систем та систем підтримки прийняття рішень. Фахівці з системного аналізу спираються на комплекс загальнонаукових, експериментальних, природничих, статистичних, математичних методів і застосовують системний підхід при аналізі та вирішенні проблем в складних технічних, економічних, екологічних системах.

Вміння і компетенції, якими буде володіти бакалавр за напрямом підготовки Системний аналіз:
1. Уміння формулювати завдання і розробляти план наукового дослідження в області системного аналізу із застосуванням інформаційних технологій;
2. Уміння проводити системно-аналітичне дослідження об'єктів і систем природничо-наукового, технічного, економічного і соціального профілю на ос-нові фундаментальної підготовки; здійснювати системне математичне моделювання та системний оптимізацію об'єктів на базі розроблених та існуючих методів дослідження, включаючи стандартні і спеціалізовані пакети прикладних програм;
3. Розробляти і використовувати уніфіковане програмне забезпечення для вирішення завдань системного дослідження і реалізації управління в складних системах;
4. Приймати тактичні і стратегічні рішення за результатами системного аналізу складних об'єктів і систем.

Випускник за напрямом підготовки Системний аналіз може працювати в області інформаційних технологій для проведення системних досліджень в гуманітарних, суспільних, природних і технічних науках за ДК 009: 2010:
1. 3119 Стажер-дослідник
2. 3121 Спеціаліст з інформаційних технологій
3. 3121 Спеціаліст по розробці комп'ютерних програм
4. 3340 Викладач-стажист

Випускник за напрямом підготовки Системний аналіз може займати первинні посади:
1. Системний аналітик,
2. Аналітик комп'ютерних комунікацій;
3. Аналітик комп'ютерного банку даних;
4. Аналітик комп'ютерних систем;
5. Аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення;
6. Менеджер проекту;
7. Технік-програміст;
8. Програміст прикладний;
9. Консультант з системних питань в апараті органів державної влади;
10. Стажер-дослідник.

Поділитися записом Системний аналіз (Факультет ІТМ) у соцмережах:
Цю сторінку знайшли, коли шукали:
среціальність системна аналітика вуз, системний аналіз лну відгуки, системний аналіз спеціальність і програміст, факультет кібернетики, системний аналіз, системний аналіз

Вас може зацікавити

Економічна кібернетика (Факультет ІТМ)
Економічна кібернетика (Факультет ІТМ)
Прикладна математика (Факультет ІТМ)
Прикладна математика (Факультет ІТМ)
Інформатика (Факультет ІТМ)
Інформатика (Факультет ІТМ)
Комп'ютерні науки (Факультет КН)
Комп'ютерні науки (Факультет КН)

ФакультетиВідгуки та пропозиції