/       /       /       /    Консолідована інформація (Факультет ІТМ)

Консолідована інформація (Факультет ІТМ)Назва університету: Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ)
Назва факультету: Факультет інформаційно-аналітичних технологій та менеджменту (ІТМ)
Код та назва спеціальності: 122 Комп'ютерні науки
Назва спеціалізації: Консолідована інформація

Короткий опис спеціалізації  Консолідована інформація:
Підготовка бакалавра за спеціалізацією «Консолідована інформація» – це підготовка у галузі сучасних інформаційних знанняоріентованих технологій. Студенти вивчають такі актуальні напрямки, як конкурентна розвідка, організація та моделювання бізнесу, знанняоріентовані інтелектуальні системи та технології, підтримка прийняття рішень, об'єктно-орієнтований аналіз та моделювання, технології менеджменту знань та інформаційного менеджменту, соціальні мережі в Інтернеті, інформаційно коммунікаційні технології. Випускники працюють зі змістовною інформацією, знаннями та інформаційними технологіями, необхідними для забезпечення конкурентоспроможності організацій.

Вміння і компетенції, якими буде володіти бакалавр за напрямом підготовки Консолідована інформація:
1. Забезпечувати роботу з конкурентної розвідки, інформаційно-аналітичного супроводження бізнесу;
2. Забезпечувати процесс підтримки прийняття рішень;
3. Оптимізувати бізнес-процеси в організації;
4. Аналізувати, розробляти та управляти вимогами споживачів;
5. Проводити об'єктно-оріентований аналіз та моделювання програмних і бізнес систем;
6. Використовувати Web-технології та інтернет ресурси в конкурентній розвідці та управлінні бізнесом;
7. Формалізувати проблемні галузі, систематизувати інформацію та знання з використанням системного підходу ноосферного етапу розвитку науки;
8. Проектувати інтелектуальні онтологічні моделі з використанням інструментів онтологічного інжинірингу.

Компетентності формуються на основі вмінь:
1. Використовувати методи конкурентної розвідки для стійкого розвитку організації та отримання конкурентних переваг;
2. Проводити аналіз інформації та її змістовну обробку;
3. Формувати та моделювати вимоги до складних організаційних систем;
4. Використовувати UML та Rational Rose для розробки об'єктних моделей програмних систем;
5. Аналізувати та розробляти моделі бізнес-процесів в організації за допомогою CASE-засобів;
6. Використовувати методи підтримки прийняття рішень;
7. Систематизувати та представляти знання предметної галузі на основі класифікаційних моделей;
8. Використовувати сучасні інформаційні технології для організації роботи в інформаційному просторі;
9. Використовувати соціальні мережі в Інтернеті для підвищення конкурентоспроможності організації.

Випускник за напрямом підготовки Консолідована інформація може працювати:
1. Фахівець з інформаційних технологій;
2. Аналітик консолідованої інформації;
3. Аналітик (analyst);
4. Бізнес-аналітик;
5. Knowledge Leader;
6. Knowledge Architect;
7. Менеджер знань;
8. Project Manadger;
9. Information Manager;
10. Інженер знань;
11. Співробітник інформаційної служби (відділу);
12. Співробітник аналітичного відділу (служби);
13. Співробітник відділу реінжинірингу;
14. Співробітник відділу організаційного проектування;
15. Співробітник відділу стратегічного планування та прогнозування;
16. Співробітник консалтингової фірми.

Поділитися записом Консолідована інформація (Факультет ІТМ) у соцмережах:
Цю сторінку знайшли, коли шукали:
консолідована інформація спеціалізація

Вас може зацікавити

Економічна кібернетика (Факультет ІТМ)
Економічна кібернетика (Факультет ІТМ)
Криптологія (Факультет ІТМ)
Криптологія (Факультет ІТМ)
Комп'ютерні науки (Факультет КН)
Комп'ютерні науки (Факультет КН)
Інформаційні технології у видобутку і транспортуванні нафти і газу (Факультет ІТМ)
Інформаційні технології у видобутку і транспортуванні нафти і газу (Факультет ІТМ)

ФакультетиВідгуки та пропозиції