/       /       /       /    Консолідована інформація (Факультет ІТМ)

Консолідована інформація (Факультет ІТМ)Назва університету: Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ)
Назва факультету: Факультет інформаційно-аналітичних технологій та менеджменту (ІТМ)
Код та назва спеціальності: 122 Комп'ютерні науки
Назва спеціалізації: Консолідована інформація

Короткий опис спеціалізації  Консолідована інформація:
Підготовка бакалавра за спеціалізацією «Консолідована інформація» – це підготовка у галузі сучасних інформаційних знанняоріентованих технологій. Студенти вивчають такі актуальні напрямки, як конкурентна розвідка, організація та моделювання бізнесу, знанняоріентовані інтелектуальні системи та технології, підтримка прийняття рішень, об'єктно-орієнтований аналіз та моделювання, технології менеджменту знань та інформаційного менеджменту, соціальні мережі в Інтернеті, інформаційно коммунікаційні технології. Випускники працюють зі змістовною інформацією, знаннями та інформаційними технологіями, необхідними для забезпечення конкурентоспроможності організацій.

Вміння і компетенції, якими буде володіти бакалавр за напрямом підготовки Консолідована інформація:
1. Забезпечувати роботу з конкурентної розвідки, інформаційно-аналітичного супроводження бізнесу;
2. Забезпечувати процесс підтримки прийняття рішень;
3. Оптимізувати бізнес-процеси в організації;
4. Аналізувати, розробляти та управляти вимогами споживачів;
5. Проводити об'єктно-оріентований аналіз та моделювання програмних і бізнес систем;
6. Використовувати Web-технології та інтернет ресурси в конкурентній розвідці та управлінні бізнесом;
7. Формалізувати проблемні галузі, систематизувати інформацію та знання з використанням системного підходу ноосферного етапу розвитку науки;
8. Проектувати інтелектуальні онтологічні моделі з використанням інструментів онтологічного інжинірингу.

Компетентності формуються на основі вмінь:
1. Використовувати методи конкурентної розвідки для стійкого розвитку організації та отримання конкурентних переваг;
2. Проводити аналіз інформації та її змістовну обробку;
3. Формувати та моделювати вимоги до складних організаційних систем;
4. Використовувати UML та Rational Rose для розробки об'єктних моделей програмних систем;
5. Аналізувати та розробляти моделі бізнес-процесів в організації за допомогою CASE-засобів;
6. Використовувати методи підтримки прийняття рішень;
7. Систематизувати та представляти знання предметної галузі на основі класифікаційних моделей;
8. Використовувати сучасні інформаційні технології для організації роботи в інформаційному просторі;
9. Використовувати соціальні мережі в Інтернеті для підвищення конкурентоспроможності організації.

Випускник за напрямом підготовки Консолідована інформація може працювати:
1. Фахівець з інформаційних технологій;
2. Аналітик консолідованої інформації;
3. Аналітик (analyst);
4. Бізнес-аналітик;
5. Knowledge Leader;
6. Knowledge Architect;
7. Менеджер знань;
8. Project Manadger;
9. Information Manager;
10. Інженер знань;
11. Співробітник інформаційної служби (відділу);
12. Співробітник аналітичного відділу (служби);
13. Співробітник відділу реінжинірингу;
14. Співробітник відділу організаційного проектування;
15. Співробітник відділу стратегічного планування та прогнозування;
16. Співробітник консалтингової фірми.

Поділитися записом Консолідована інформація (Факультет ІТМ) у соцмережах:
Цю сторінку знайшли, коли шукали:
консолідована інформація спеціалізація

Товари за зниженою вартістю


Вас може зацікавити

Економічна кібернетика (Факультет ІТМ)
Економічна кібернетика (Факультет ІТМ)
Криптологія (Факультет ІТМ)
Криптологія (Факультет ІТМ)
Комп'ютерні науки (Факультет КН)
Комп'ютерні науки (Факультет КН)
Інформаційні технології у видобутку і транспортуванні нафти і газу (Факультет ІТМ)
Інформаційні технології у видобутку і транспортуванні нафти і газу (Факультет ІТМ)

ФакультетиВідгуки та пропозиції