Списки рекомендованих до зарахування та списки зарахованих до ХНУРЕ у 2017 році
   /       /       /       /    Біомедична інженерія (Факультет ЕЛБІ)
2017-08-04 15:29 — Результати іспитів ХНУРЕ / Архів: Заочна форма навчання Фахові вступні випробування за 03-04.08.2017
2017-07-28 21:41 — Результати іспитів ХНУРЕ / Архів: Магістратура Фахові вступні випробування за 28.07.2017

Біомедична інженерія (Факультет ЕЛБІ)

Біомедична інженерія (Факультет ЕЛБІ)


Назва університету: Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ)
Назва факультету: Факультет електронної та біомедичної інженерії (ЕЛБІ)
Код та назва спеціальності: 163 Біомедична інженерія
Назва спеціалізації: Біомедична інженерія

Короткий опис спеціалізації  Біомедична інженерія:
У процесі навчання за напрямком спеціалізації "Біомедична інженерія" вивчаються принципи технічного обслуговування медичних технологій, розробки, виробництва, експлуатації, обслуговування і ремонту, сертифікації та обробки інформації в практичній охороні здоров'я і різних областях медичних і біологічних досліджень.

Студенти вивчають сучасні тенденції розвитку медичного приладобудування; механізми, методи та засоби проектування, розробки та експлуатації медико-технічних засобів, біологічних та технічних апаратів і систем, в тому числі, апарати та системи заміщення втрачених органів та функцій організму людини; методи та засоби керування технологічними процесами під час розробки, виготовлення та експлуатації біотехнічного устаткування для потреб профілактики, діагностики та лікування хворих.

Вміння і компетенції, якими буде володіти бакалавр за напрямом підготовки Біомедична інженерія:
1. Навички моніторингу функціонального стану організму людини, тварин і екосистем за допомогою сучасних апаратно-програмних засобів;
2. Навички обробки та аналізу біологічних сигналів і медичних зображень із застосуванням комп'ютерних технологій;
3. Навички розробки та супроводу спеціалізованих баз даних (електронна картка пацієнта, системи ідентифікації по біометричної інформацією) із захистом особистої інформації;
4. Навички розробки, конструювання та технічного супроводження біомедичних приладів та систем з дотриманням заходів безпеки пацієнтів і персоналу;
5. Навички проведення монтажу і випробування апаратури для медицини, лабораторної діагностики, косметології, ветеринарії, екології, харчової промисловості;
6. Навички забезпечувати інженерно-технічну експертизу в процесі планування, розробки, оцінки та специфікації медичного обладнання;
7. Навички розробляти і застосовувати різні методи моделюванні функціонування живих організмів і процесів в біології та медицині;
8. Навички планувати, проектувати, розробляти, встановлювати, експлуатувати і підтримувати прилади, обладнання та комплекси для профілактики, діагностики та лікування;
9. Навички проектувати, розробляти та впроваджувати методи, апарати та системи відновлення втрачених частково або повністю органів та функцій організму людини, або тварини;
10. Навички проводити дослідження та спостереження щодо взаємодії біологічних, природних та штучних систем;
11. Навички планувати технічне обслуговування медичного обладнання;
12. Навички ідентифікувати, формулювати і вирішувати інженерні проблеми, пов'язані з взаємодією між живими і неживими;
13. Навички обирати і використовувати відповідне обладнання, інструменти та методи для реалізації та контролю за клініко-інструментальним та клініко-лабораторним обладнанням і комплексами.

Випускник за напрямом підготовки Біомедична інженерія може працювати:
Фахівець цієї спеціальності здатний працювати в області медицини (медичні комп'ютерні пристрої і системи моніторування, діагностики, терапії, хірургії, обробці даних, сигналів і зображення, моделювання органів, статистиці, телемедицини), в області реабілітаційної інженерії (засоби догляду, тренажери, штучні органи) з місцем роботи в профілакторіях, центрах реабілітації.

Також, можлива робота в області електронних засобів, сільському господарстві та екології, зокрема ветеринарія, селекція, екологічний моніторинг, санітарно-гігієнічний та екологічний контроль, служби рибнагляду.

У сучасно ринку праці забезпечено роботу в області біометрії, фітнес-інженерії, косметології, систем ідентифікації особистості, пластичної хірургії, з місцем роботи у фітнес-клубах, косметичних салонах, тренажерних залах, цікава робота з оптимізації режимів виробництва і розробки продуктів за принципом нанотехнологій з місцем роботи на підприємствах харчової промисловості.

Поділитися записом Біомедична інженерія (Факультет ЕЛБІ) у соцмережах:
Цю сторінку знайшли, коли шукали:
складання ремонт випробування медичної техніки хнуре, рб біомедична, біомедична інженерія ким можна працювати, професія біомедичний інженер, професія біомедична інженерія, 163 біомедична інженерія хпи

Вас може зацікавити

Мікро- та наноелектротехніка (Факультет ЕЛБІ)
Мікро- та наноелектротехніка (Факультет ЕЛБІ)
Інформаційні технології в біомедицині (Факультет ЕЛБІ)
Інформаційні технології в біомедицині (Факультет ЕЛБІ)
Ортопедичні технології та інженерія (Факультет ЕЛБІ)
Ортопедичні технології та інженерія (Факультет ЕЛБІ)
Електронні пристрої та системи (Факультет ЕЛБІ)
Електронні пристрої та системи (Факультет ЕЛБІ)

ФакультетиВідгуки та пропозиції