/       /       /       /    Інформаційні технології в біомедицині (Факультет ЕЛБІ)

Інформаційні технології в біомедицині (Факультет ЕЛБІ)Назва університету: Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ)
Назва факультету: Факультет електронної та біомедичної інженерії (ЕЛБІ)
Код та назва спеціальності: 163 Биомедична інженерія
Назва спеціалізації: Інформаційні технології в біомедицині

Короткий опис спеціалізації  Інформаційні технології в біомедицині:
Освітня програма спеціалізації "Інформаційні технології в біомедицині" орієнтована на підготовку фахівців, готових працювати й набувати навички знань з інформатизації системи охорони здоров’я та сучасних інформаційних технологій, що використовуються в медицині, біології, екології, фармакології тощо.

Студенти вивчають сучасні тенденції розвитку медичної та біологічної інформатики; механізми створення медичних інформаційних систем та технологій, в тому числі телемедичних та біометричних, мови програмування (Java, C#, VHDL) та програмні засоби іх реалізації; методи та засоби оптимізації управління процесами профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих, електронні комунікаційні технології для потреб галузі охорони здоров'я (e-health).

Вміння і компетенції, якими буде володіти бакалавр за напрямом підготовки Інформаційні технології в біомедицині:
1. Працювати з різними структурами даних та алгоритмами;
2. Розробляти, супроводжувати і впроваджувати медичні інформаційні системи, що створені для спостереження за станом організму, підтримки прийняття лікарських рішень, дистанційного консультування, біометричної ідентифікації, автоматизації діяльності медичних підрозділів і установ, профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих тощо;
3. Розробляти передові медичні інформаційні технології, в тому числі з використанням штучного інтелекту;
4. Застосовувати принципи організації та побудови технологій баз даних при вирішені медико-технічних завдань;
5. Застосовувати обчислювальну техніку для обробки, аналізу і передачі медичної інформації, включаючи зображення;
6. Створювати моделі, в тому числі імітаційні, різних органів, систем, які допомагають поглиблено вивчити процеси, що відбуваються в живих організмах;
7. Розробляти програмні продукти медичного призначення за допомогою сучасних мов програмування на базі структурної, об’єктно-орієнтованої та інших сучасних парадигм програмування із забезпеченням захисту персональних даних пацієнта на базі сучасних технологій захисту інформації.

Випускник за напрямом підготовки Інформаційні технології в біомедицині може працювати у галузі медицини (медичні інформаційні технології і системи моніторування, діагностики, терапії, профілактики, обробки і аналізу даних, сигналів та зображень) з місцем роботи у закладах охорони здоров'я державної, комунальної та приватної форм власності, національних та міжнародних компаніях з розробки, впровадження та супроводження програмного забезпечення та інформаційних технологій в галузі медицини, екології, фармації, сільського господарства.

Поділитися записом Інформаційні технології в біомедицині (Факультет ЕЛБІ) у соцмережах:
Цю сторінку знайшли, коли шукали:
вузи де е специальнисть технологии медичнои диагностики та ликування, технології медичної діагностики та лікування ким працювати, інформаційні технології в біології та медицині кем работать, інформаційні технології в медицині

Вас може зацікавити

Біомедична інженерія (Факультет ЕЛБІ)
Біомедична інженерія (Факультет ЕЛБІ)
Ортопедичні технології та інженерія (Факультет ЕЛБІ)
Ортопедичні технології та інженерія (Факультет ЕЛБІ)
Електронні пристрої та системи (Факультет ЕЛБІ)
Електронні пристрої та системи (Факультет ЕЛБІ)
Факультет електронної та біомедичної інженерії ЕЛБІ
Факультет електронної та біомедичної інженерії ЕЛБІ

ФакультетиВідгуки та пропозиції