Оптотехніка (Факультет ЕЛБІ)Назва університету: Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ)
Назва факультету: Факультет електронної та біомедичної інженерії (ЕЛБІ)
Код та назва спеціальності: 152 Метрологія та інфомраціонно-вимірювальна техніка
Назва спеціалізації: Оптотехніка

Короткий опис спеціалізації Оптотехніка:
У процесі отримання освіти за напрямом "Оптотехніка" вивчаються матеріали за такими напрямками як оптика і технології, розробка, виробництво, застосування лазерної техніки, фотонних приладів і систем.

Вміння і компетенції, якими буде володіти бакалавр за напрямом підготовки Оптотехніка:
1. Виробництво, монтаж, установка і спеціалізований ремонт контрольно-вимірювальної апаратури, оптичних приладів та фотографічного устаткування, приладів та апаратури для проведення фізичного та хімічного аналізу: поляриметрів, фотометров, рефрактометрів і спектрометрів, деталей електронного устаткування (фотокатодних ламп, електронно оптичних перетворювачів і підсилювачів ), фоточутливих напівпровідникових пристроїв, включаючи фотоелектричні елементи;
2. Знання принципів роботи та основ конструювання елементів, вузлів, приладів і систем, сучасного програмного забезпечення і спеціалізовані пакети прикладних програм;
3. Знання основ метрології та принципів дії відповідного вимірювального обладнання;
4. Знання властивостей матеріалів, фізичних і хімічних процесів взаємодії фотонних пучків з речовиною і біологічною тканиною;
5. Знання основ фізичних процесів взаємодії лазерного випромінювання з речовиною і принципів роботи відповідного обладнання;
6. Вміння виконувати окремі технічні розрахунки і розробляти елементи конструкцій лазерних і оптичних приладів, оптоелектронних, інформаційних і фотонних систем відповідно до вимог технічного завдання;
7. Вміння під керівництвом провідного фахівця виконувати технологічні операції з лазерної обробки матеріалів: прошивки отворів, зварювання, різання, гарт, прототипирования, очищення поверхонь;
8. Навички проведення вимірювань, діагностики, тестування і лабораторних досліджень сировини, матеріалів, середовищ і об'єктів з використанням методів фотонної інженерії, а також готової продукції відповідно до існуючих стандартів і загальновизнаних методиками, використовуючи контрольно-вимірювальну апаратуру;
9. Навички експлуатації лазерної, оптоелектронної та фотонної техніки, спеціалізованого технологічного обладнання, лазерне медичне обладнання, вимірювальне обладнання, інформаційні оптичні системи, системи волоконно-оптичного зв'язку.

Випускник за напрямом підготовки Оптотехніка може працювати:
1. Лаборантом;
2. Техніком-конструктором (електроніка);
3. Техніком-технологом (електроніка);
4. Техніком-оператор;
5. Техніком-оператором оптичного обладнання;
6. Техніком-оператором електронного обладнання.

Поділитися записом Оптотехніка (Факультет ЕЛБІ) у соцмережах:
Цю сторінку знайшли, коли шукали:
ортотехніка, хнуре опттотехіка

Вас може зацікавити

Метрологія та вимірювальна техніка (Факультет ІК)
Метрологія та вимірювальна техніка (Факультет ІК)
Мікро- та наноелектротехніка (Факультет ЕЛБІ)
Мікро- та наноелектротехніка (Факультет ЕЛБІ)
Біомедична інженерія (Факультет ЕЛБІ)
Біомедична інженерія (Факультет ЕЛБІ)
Електронні пристрої та системи (Факультет ЕЛБІ)
Електронні пристрої та системи (Факультет ЕЛБІ)

ФакультетиВідгуки та пропозиції