Інформатика (Факультет ІТМ)Назва університету: Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ)
Назва факультету: Факультет інформаційно-аналітичних технологій та менеджменту (ІТМ)
Код та назва спеціальності: 122 Комп'ютерні науки
Назва спеціалізації: Інформатика

Короткий опис спеціалізації Інформатика:
Основними напрямками спеціалізації Інформатика є сучасні технології та мови програмування, розробка інформаційних та інтелектуальних систем, математичне і комп'ютерне моделювання процесів і систем різної природи, завдання прогнозування, оптимізації, системного аналізу та прийняття рішень.

Особлива увага приділяється поєднанню математичної підготовки студентів зі знаннями в області інформаційних технологій, а також профільному напрямку: обробки і аналізу складних багатовимірних даних.

Основні дисципліни викладання:
1. Програмування на C++, JavaSE8, C#, PHP;
2. Бази даних та інформаційні системи (SQL, LINQ);
3. Системи управління базами даних (Oracle, MS SQL Server, MySQL);
4. Не реляційні бази даних NoSQL;
5. Об'єктно-орієнтоване програмування;
6. Програмне забезпечення обчислювальних систем;
7. Структури даних і алгоритми;
8. Архітектура комп'ютера та організація комп'ютерних мереж;
9. Теорія масового обслуговування;
10. Проектування, розробка сучасного інтерфейсу користувача CSS3, HTML5, javascript, JQuery, Less, AngularJS, ReactJS;
11. Проектування інформаційних систем;
12. Технології розподілених систем та паралельних обчислень;
13. Розпізнавання образів;
14. Технології тестування програм та контроль якості програмного забезпечення;
15. Автоматизоване тестування програмного забезпечення;
16. Технології програмування, теорія програмування;
17. Управління проектами;
18. Хмарні технології і обчислення (Azure);
19. Методологія розробки програмного забезпечення Scrum/Kanban;
20. Розробка серверних додатків на Node.JS;
21. Розробка систем аналізу візуальної інформації (OpenCV, DLib);
22. Безпека комп'ютерних мереж і захисту інформації;
23. Системи обробки та аналізу даних на Python;
24. Управління інформацією і зберіганням даних;
25. Обробка зображень та мультимедіа;
26. Машинне навчання і аналіз даних;
27. Основи розробки мобільних додатків.

Додаткові розділи математики для підготовки та участі в олімпіадах та першостях з програмування:
1. Спеціальні розділи теорії алгоритмів та структур даних;
2. Алгоритми обчислювальної геометрії;
3. Програмування та наукові обчислення на мові Python;
4. Теорія інформації та теорія чисел;
5. Теорія формальних мов і регулярних виразів;
6. Паралельне та розподілене програмування;
7. Алгоритми для роботи з великими даними;
8. Автоматична обробка текстів;
9. Еволюційні алгоритми.

Випускник бакалавр за напрямом "Інформатика" буде володіти знаннями, вміннями і навичками, які необхідні для розробки, впровадження та використання систем обробки інформації алгоритмічними методами з використанням комп'ютерної техніки, математичних методів і алгоритмів в різних областях науки і народного господарства; основними поняттями, концепціями і фактами інформатики та математики, буде вміти використовувати сучасні інформаційні технології та комп'ютерну техніку для побудови і обслуговування інформаційних комп'ютеризованих систем в різних галузях науки і народного господарства.

Вміння і компетенції, якими буде володіти бакалавр за напрямом підготовки Інформатика:
1. Знання і розуміння основ програмування, мов різних рівнів і їх переваг для вирішення конкретних завдань, методів розробки сучасного програмного забезпечення комп'ютеризованих систем з використанням сучасних технологій;
2. Знання базових і спеціалізованих технологій розробки програмного забезпечення комп'ютеризованих систем;
3. Знання базових принципів організації та функціонування апаратних засобів сучасних комп'ютеризованих систем і мереж, їх основних характеристик, можливостей застосування в різних предметних областях;
4. Знання основних методів і підходів до організації, планування, управління і контролю роботами з проектування, розробки, післяпроектного супроводу та експлуатації програмного забезпечення комп'ютеризованих систем;
5. Знання і розуміння загальних принципів функціонування та архітектури комп'ютерних систем і основ операційних систем, володіння системним і прикладним програмним забезпеченням;
6. Знання операційних систем (Windows, Unix і т.п.), системного програмного забезпечення, найбільш поширених пакетів прикладних програм, інформаційних порталів Інтернет, програмних методів захисту інформації в комп'ютеризованих системах і мережах;
7. Знання методів і методик контролю і тестування правильності роботи програмного забезпечення комп'ютеризованих систем.

Випускник за напрямом підготовки Інформатика може займати первинні посади:
1. Спеціаліста з інформаційних технологій;
2. Фахівця з розробки та тестування програмного забезпечення;
3. Програміста, та працювати у IT-компаніях як:
3.1. Програміст С++, С#, Java, PHP, Python та ін;
3.2. Розробник мобільних додатків;
3.3. Front-end розробник, back-end розробник;
3.4. Бізнес-аналітик;
3.5. Системний архітектор;
3.6. Розробник та адміністратор баз даних (Oracle, MS SQL Server, MySQL. NoSQL);
3.7. Аналітик даних;
3.8. Менеджер IT-проектів;
3.9. Системний адміністратор;
3.10. Розробник інтелектуальних систем, пов'язаних з обробкою відеоінформації.

Поділитися записом Інформатика (Факультет ІТМ) у соцмережах:
Цю сторінку знайшли, коли шукали:
друга вища освіта інформатика, робоча програма з курсу вступ до спеціальності інформатика

Вас може зацікавити

Економічна кібернетика (Факультет ІТМ)
Економічна кібернетика (Факультет ІТМ)
Прикладна математика (Факультет ІТМ)
Прикладна математика (Факультет ІТМ)
Програмна інженерія (Факультет КН)
Програмна інженерія (Факультет КН)
Факультатив ХНУРЕ - Основи дизайну
Факультатив ХНУРЕ - Основи дизайну

ФакультетиВідгуки та пропозиції