Кафедра біомедичної інженерії БМІ
8 595-1

Кафедра біомедичної інженерії БМІ

Кафедра біомедичної інженерії БМІ
-1
Біомедична інженерія (БМІ) об'єднує інженерні підходи до вирішення наукових завдань і проектування з досягненнями медичної і біологічної наук для забезпечення поліпшення здоров'я людини, підвищення якості її життя.
Читати далі
Кафедра фізичного виховання і спорту ФВС
6 594-1

Кафедра фізичного виховання і спорту ФВС

Кафедра фізичного виховання і спорту ФВС
-1
Заснована в 1947 році як кафедра фізичної культури і спорту. На кафедрі працюють понад 40 викладачів, з них 3 є майстрами спорту міжнародного класу, 21 - майстрами спорту, двом викладачам присвоєно звання «Заслужений тренер України».
Читати далі
Кафедра інфокомунікаційної інженерії ІКІ
6 825+2

Кафедра інфокомунікаційної інженерії ІКІ

Кафедра інфокомунікаційної інженерії ІКІ
+2
В даний час кафедра здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Телекомунікаційні системи та мережі» та «Управління інформаційною безпекою».
Читати далі
Кафедра інформаційно-мережевої інженерії ІСІ
7 290+1

Кафедра інформаційно-мережевої інженерії ІСІ

Кафедра інформаційно-мережевої інженерії ІСІ
+1
Кафедра випускає бакалаврів, спеціалістів і магістрів за напрямом "Телекомунікації" з ліцензованим обсягом прийому 140 студентів за денною формою навчання на держбюджетній і контрактній основі.
Читати далі
Кафедра метрології та технічної експертизи МТЕ
5 9000

Кафедра метрології та технічної експертизи МТЕ

Кафедра метрології та технічної експертизи МТЕ
0
Читати далі
Кафедра інформаційних управляючих систем ІУС
8 157-2

Кафедра інформаційних управляючих систем ІУС

Кафедра інформаційних управляючих систем ІУС
-2
Кафедра готує фахівців (бакалавр, спеціаліст, магістр) за напрямом 6.050101 «Комп'ютерні науки» (спеціальність 7.05010101, 8.05010101 - Інформаційні управляючі системи та технології по галузях).
Читати далі
Кафедра програмної інженерії ПІ
11 465+2

Кафедра програмної інженерії ПІ

Кафедра програмної інженерії ПІ
+2
Кафедра програмної інженерії є профілюючою з підготовки бакалаврів напряму 6.050103 «Програмна інженерія» (ПІ), магістрів і спеціалістів за спеціальністю 7.05010302, 8.05010302 «Інженерія програмного забезпечення» (ІПО), магістрів за спеціальністю «Програмне забезпечення систем» (ПОС).
Читати далі
Кафедра штучного інтелекту ШІ
8 1120

Кафедра штучного інтелекту ШІ

Кафедра штучного інтелекту ШІ
0
Кафедра штучного інтелекту заснована 7 червня 1999 г. (Наказ № 72, рішення Вченої ради від 2 червня 1999 року, наказ № 14) на базі кафедри технічної кібернетики (ТК) і філія-кафедри штучного інтелекту та інформаційних систем під керівництвом проф. В. Я. Терзіян.
Читати далі
Кафедра медіасистем і технологій МСТ
8 799-1

Кафедра медіасистем і технологій МСТ

Кафедра медіасистем і технологій МСТ
-1
Кафедра заснована в 1944 році в Харківському гірничо-індустріальному інституті як кафедра нарисної геометрії та креслення.
Читати далі
Кафедра інженерії вбудованих систем управління ІВСУ
6 4540

Кафедра інженерії вбудованих систем управління ІВСУ

Кафедра інженерії вбудованих систем управління ІВСУ
0
Кафедра здійснює підготовку фахівців за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр. Підготовка бакалаврів ведеться у напрямку "Радіоелектронні апарати" (6.050902). Підготовка фахівців (7.05090201) та магістрів (8.05090201) здійснюється за спеціальністю "Радіоелектронні апарати та засоби". Термін навчання: бакалавр - 4 роки, спеціаліст, магістр - 5 років.
Читати далі


Відгуки та пропозиції