Списки рекомендованих до зарахування та списки зарахованих до ХНУРЕ у 2017 році
   /       /       /       /    Кафедра метрології та технічної експертизи МТЕ

Відгуки та пропозиції