/    Матеріали за Березень 2017 року    /    Сторінка 9
Кафедра інженерії вбудованих систем управління ІВСУ
7 6310

Кафедра інженерії вбудованих систем управління ІВСУ

Кафедра інженерії вбудованих систем управління ІВСУ
0
Кафедра здійснює підготовку фахівців за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр. Підготовка бакалаврів ведеться у напрямку "Радіоелектронні апарати" (6.050902). Підготовка фахівців (7.05090201) та магістрів (8.05090201) здійснюється за спеціальністю "Радіоелектронні апарати та засоби". Термін навчання: бакалавр - 4 роки, спеціаліст, магістр - 5 років.
Читати далі
Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки КІТАМ
10 3520

Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки КІТАМ

Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки КІТАМ
0
Створена в 1971 р, кафедра технології виробництва радіоапаратури (ТВР) в 1991 році була перейменована на кафедру технології і автоматизації виробництва радіоелектронних та електронно-обчислювальних засобів (ТАВР). Рішенням вченої ради університету (протокол № 14 від 30.11.2016) кафедра ТАВР була перейменована на кафедру комп'ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (наказ № 700 від 05.12.2016 р).
Читати далі
Кафедра фізики
6 9670

Кафедра фізики

Кафедра фізики
0
Кафедра викладає базовий курс фізики практично на всіх бакалаврських напрямках, за якими ведеться підготовка в ХНУРЕ.
Читати далі
Кафедра охорони праці ОП
8 254+3

Кафедра охорони праці ОП

Кафедра охорони праці ОП
+3
Заснована в 1947 році як кафедра техніки безпеки і промислової вентиляції.
Читати далі
Кафедра прикладної математики ПМ
7 9570

Кафедра прикладної математики ПМ

Кафедра прикладної математики ПМ
0
Читати далі
Кафедра інформатики ІНФ
8 600-1

Кафедра інформатики ІНФ

Кафедра інформатики ІНФ
-1
Напрямки: бази даних, Internet-технології, програмування, сучасні засоби обробки розподілених даних, системне програмування, операційні системи, спеціалізовані СУБД, мультимедійні технології, спеціальні мови програмування.
Читати далі
Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою ЕК
10 899+1

Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою ЕК

Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою ЕК
+1
Економічна кібернетика - це наука про закони одержання, обробки, передачі і використання економічної інформації в складних інформаційно-управлінських системах.
Читати далі
Кафедра вищої математики ВМ
10 172-1

Кафедра вищої математики ВМ

Кафедра вищої математики ВМ
-1
Кафедра забезпечує базову освіту по загальному курсу вищої математики в повному обсязі на всіх спеціальностях університету, де математика не є профілюючою дисципліною.
Читати далі
Кафедра соціальної інформатики СІ
9 2140

Кафедра соціальної інформатики СІ

Кафедра соціальної інформатики СІ
0
Кафедра заснована в 2003 році і є базовою в Україні з підготовки аналітиків консолідованої інформації.
Читати далі
Кафедра електронних обчислювальних машин ЕОМ
8 8230

Кафедра електронних обчислювальних машин ЕОМ

Кафедра електронних обчислювальних машин ЕОМ
0
Заснована в 1967 році як кафедра математичних машин дискретної дії. З 1977 року носить сучасну назву.
Читати далі


Відгуки та пропозиції