/    Матеріали за Березень 2017 року    /    Сторінка 5
Радіоелектронні апарати (Факультет АКТ)
10 234+1

Радіоелектронні апарати (Факультет АКТ)

Радіоелектронні апарати (Факультет АКТ)
+1
Hi-Tech спеціалізація, яка включає розробку, конструювання та виробництво сучасних радіоелектронних апаратів різного призначення.
Читати далі
Інфокомунікаційна інженерія (Факультет ІК)
15 025+4

Інфокомунікаційна інженерія (Факультет ІК)

Інфокомунікаційна інженерія (Факультет ІК)
+4
В рамках спеціалізації студенти вивчають основні принципи побудови і функціонування інфокомунікаційної інфраструктури існуючих і нових поколінь на рівнях розвитку: глобальних, національних, регіональних, мега полісних, корпоративних, локальних, призначених для користувача мереж у взаємодії з комп'ютерними технологіями.
Читати далі
Інформаційно-мережна інженерія (Факультет ІК)
15 027+8

Інформаційно-мережна інженерія (Факультет ІК)

Інформаційно-мережна інженерія (Факультет ІК)
+8
В рамках спеціалізації Інформаційно-мережева інженерія студенти вивчають принципи побудови, функціонування, підтримки, супроводу, моніторингу та проектування сучасної мережної інфраструктури. Бакалаври отримують базові знання з основних мережних технологій (комп'ютерні мультисервісні мережі, мережі доступу, транспортні мережі, мережа Інтернет, мережі мобільного зв'язку, Інтернет речей)...
Читати далі
Інженерія відновлюваних джерел енергії (Факультет ІРТЗІ)
10 074+29

Інженерія відновлюваних джерел енергії (Факультет ІРТЗІ)

Інженерія відновлюваних джерел енергії (Факультет ІРТЗІ)
+29
Інженерія відновлюваних джерел енергії (ІВДЕ) відповідає предметній області спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка, яка заснована на фундаментальних принципах побудови та проектуванні сучасних радіотехнічних систем і пристроїв, систем контролю та керування технологічними процесами, електронним обладнанням, вимірювальними пристроями та системами.
Читати далі
Комп'ютеризовані радіоелектронні системи і технології в нафтогазовій промисловості (Факультет ІРТЗІ)
7 7110

Комп'ютеризовані радіоелектронні системи і технології в нафтогазовій промисловості (Факультет ІРТЗІ)

Комп'ютеризовані радіоелектронні системи і технології в нафтогазовій промисловості (Факультет ІРТЗІ)
0
На спеціальності Комп'ютеризовані радіоелектронні системи і технології в нафтогазовій промисловості студенти вивчають автоматичні і автоматизовані системи управління виробничими і технологічними процесами, засоби технічного оснащення систем, їх математичне, інформаційне та програмне забезпечення.
Читати далі
Радіоелектронні засоби вбудованих систем (Факультет АКТ)
7 799+2

Радіоелектронні засоби вбудованих систем (Факультет АКТ)

Радіоелектронні засоби вбудованих систем (Факультет АКТ)
+2
Підготовка бакалавра за спеціалізацією «Радіоелектронні засоби вбудованих систем» передбачає його готовність працювати й набувати навички знань з сучасних інформаційних технологій, аналогової та цифрової електроніки, мікроконтроллерів та мікропроцесорів.
Читати далі
Видавничо-поліграфічна справа (Факультет КН)
16 7660

Видавничо-поліграфічна справа (Факультет КН)

Видавничо-поліграфічна справа (Факультет КН)
0
В рамках спеціалізації "Видавничо-поліграфічна справа" вивчається проектування і розробка дизайну і оригінал-макетів друкованих та електронних видань за допомогою комп'ютерних видавничих систем (цифрових видавництв).
Читати далі
Спеціальність 051 Економіка
9 7250

Спеціальність 051 Економіка

Спеціальність 051 Економіка
0
Читати далі
Спеціальність 113 Прикладна математика
12 3660

Спеціальність 113 Прикладна математика

Спеціальність 113 Прикладна математика
0
Читати далі
Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
26 035-1

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
-1
Читати далі


Відгуки та пропозиції