/       /       /       /    Інформаційні технології інтернету речей (Факультет ІРТЗІ)

Інформаційні технології інтернету речей (Факультет ІРТЗІ)

Інформаційні технології інтернету речей


Назва університету: Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ)
Назва факультету: Факультет інформаційних радіотехнологій та технічного захисту інформації (ІРТЗІ)
Код та назва спеціальності: 126 Інформаційні системи та технології
Назва спеціалізації : Інформаційні технології інтернету речей

Короткий опис спеціалізації Інформаційні технології інтернету речей:
Інтернет речей – це концепція, яка поєднує в одну сферу програмування та технічні пристрої.

Об’єктами діяльності бакалавра зі спеціалізації «Інформаційні технології Інтернету речей» (ІТІР) спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» є теоретичні й методологічні основи та інструментальні засоби створення і використання інформаційних технологій та систем у різних галузях людської діяльності; принципи оптимізації, моделі і методи прийняття рішень за умов невизначеності; закономірності розбудови та проектування інформаційних комунікацій та розроблення теоретичних і прикладних засад побудови і впровадження інтелектуальних інформаційних технологій; створення новітніх систем накопичування, переробки, збереження інформації та систем управління; автоматизація бізнес-процесів та інших складних об’єктів тощо.

Випускник бакалавр повинен володіти знаннями, вміннями і навичками по сучасним мовам програмування; технологіям створення програмно-апаратних продуктів, базам даних та веб-системам; управлінню ІТ-проектами; технологіям Інтернету речей, технологіям паралельних і хмарних обчислень; програмуванню мобільних пристроїв; бізнес-аналітиці тощо.

В процесі навчання вивчаються:
1. Інтернет речей;
2. Хмарні обчислення;
3. Вбудовані інформаційно-комунікаційні системи;
4. Системи реального часу та SCADA-системи;
5. МЕМS-технології;
6. Об’єктно-орієнтоване програмування;
7. Програмування мікропроцесорних систем на С/С++;
8. Програмування в Linux-системах;
9. Програмування мікропроцесорних систем на Java;
10. Інформаційні UML технології;
11. Розподілені інформаційні системи;
12. Інформаційно-комунікаційні системи та технології;
13. Інформаційна безпека і захист інформаційних систем.

Вміння і компетенції, якими буде володіти бакалавр за напрямом підготовки Інформаційні технології інтернету речей:
1. Базові знання інформатики й сучасних ІТІР, навички програмування та застосування програмних засобів, безпечної роботи в комп'ютерних мережах, уміння створювати бази даних, використовувати інтернет-ресурси та демонструвати уміння розробляти алгоритми та комп’ютерні програми на мовах високого рівня та технологій об’єктно-орієнтованого програмування для реалізації задач проектування та використання ІТІР;
2. Здатність проводити системний аналіз об’єктів проектування та обґрунтовувати вибір структури, алгоритмів та способів циркулювання інформації в ІТІР;
3. Здатність аргументувати вибір програмних та технічних засобів для створення ІТІР на основі аналізу їх властивостей, призначення і технічних характеристик з урахуванням вимог до системи і експлуатаційних умов; мати навички налагодження та тестування програмних і технічних засобів ІТІР;
4. Вміння обґрунтовувати вибір технічної структури та розробляти відповідне програмне забезпечення, що входить до складу ІТІР;
5. Вміння проектування ІТІР, мати базові знання зі змісту і правил оформлення проектних матеріалів, знати склад та послідовність виконання проектних робіт з урахуванням вимог відповідних нормативно-правових документів;
6. Знання і практичні навички програмування та використання прикладних і спеціалізованих комп’ютерних систем та середовищ для розв’язання задач проектування.

Випускник за напрямом підготовки Інформаційні технології інтернету речей може займати первинні посади:
1. Професіонала в галузі обчислювальних систем;
2. Розробника обчислювальних систем;
3. Технічного фахівця в галузі обчислювальної техніки;
4. Техніка-програміста.

Поділитися записом Інформаційні технології інтернету речей (Факультет ІРТЗІ) у соцмережах:
Цю сторінку знайшли, коли шукали:
безпека інформаційно-комунікаційних систем та iнтернету речей, мережеві технології та інтернет речей спеціальність, інформаційні технології інтернету речей., програмні технології інтернет речей., інформаційна безпека інтернету речей, спеціальність 126, інтернет речей назва факультету, іртзі, розподілені інформаційні ресурси, хнуре інформаційні технології інтернету речей, програмне забезпечення інформаційних технологій інтернету речей

Вас може зацікавити

Інформаційні системи та технології (Факультет КН)
Інформаційні системи та технології (Факультет КН)
Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології
Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології
Системи технічного захисту інформації (Факультет ІРТЗІ)
Системи технічного захисту інформації (Факультет ІРТЗІ)
Комп'ютеризовані радіоелектронні системи і технології в нафтогазовій промисловості (Факультет ІРТЗІ)
Комп'ютеризовані радіоелектронні системи і технології в нафтогазовій промисловості (Факультет ІРТЗІ)

ФакультетиВідгуки та пропозиції